Ознака: Божја правда

Божја правда

Божја правда

Божја правда Еден од примерите за суштинска разлика помеѓу двата теолошки правци на еш‘ариите и му‘тезилиите е прашањето на Божјата ...