Пресудни етапи во периодот на присуство на безгрешните