Ознака: Врската со Аллах

Врската со Аллах

Врската со Аллах

 Врската со Аллах  Тоа што нѐ поврзува со Господарот, гајбот (скриеното, невидливото, непознатото), Ахиретот и вечната куќа која е наша ...