Ознака: Ехли бејтот

ЉУБОВТА КОН ЕХЛИ БЕЈТ

ЉУБОВТА КОН ЕХЛИ БЕЈТ

Љубовта кон Ехли бејт Која е наградата за Пратениковото пратеништво? Не може да се изрази сомневање во обврзувачката љубов кон ...