Ознака: Исламски верувања

Својства на делување

Својства на делување

Својства на делување Како што беше објаснето во претходното поглавје, својствата на делување претставуваат поими кои се изведуваат од споредувањето ...

Својства на Божјата суштина

Својства на Божјата суштина

Својства на Божјата суштина Дознавме дека Возвишениот Бог како причина која подарува живот на Креацијата, ги поседува сите егзистенцијални совршенства ...