Ознака: Mонотеизам

Својства на делување

Својства на делување

Својства на делување Како што беше објаснето во претходното поглавје, својствата на делување претставуваат поими кои се изведуваат од споредувањето ...

Својства на Божјата суштина

Својства на Божјата суштина

Својства на Божјата суштина Дознавме дека Возвишениот Бог како причина која подарува живот на Креацијата, ги поседува сите егзистенцијални совршенства ...