admin

admin

Општеството и законот

Општеството и законот Ако општеството има стварно постоење, тогаш нужно има и свои посебни закони. Ако за суштината на општеството...

Page 1 of 2 1 2